Opleidingen - Certificaten Open universiteit

Digitiale Electronica + Microprocessoren
Informatiesystemen 1
Besturingssystemen
Human-Computer Interaction
Procedureel programmeren
Kennissystemen
Systemen en hun besturing
Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening
Computernetwerken
Logisch programmeren