Algemeen

Vrielink Software heeft de afgelopen 20 jaar veel software-projecten, van ontwerp tot bouw en beheer, uitgevoerd. Jan Vrielink is namelijk ‘all-round' in systeemontwikkeling en actief geweest in alle stadia van het software-ontwikkelproces. Zo kent hij allerlei ontwerpmethodieken als object georiënteerd ontwerpen (UML), datamodellering (Entity-Relationship en NIAM) en functiemodellering (Data Flow Diagrammen, State Transition diagrammen, ISAC-schema’s). Daarbij heeft hij met diverse modelleringtools gewerkt. Naast testen met geautomatiseerde tools, heeft hij ook code-reviews en kwaliteitsonderzoek gedaan. Maar het is toch vooral zijn programmeerkennis die zal aanspreken. De afgelopen 16 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in Visual Basic/Microsoft Office. Daarvoor was hij gespecialiseerd in de producten van Oracle (Forms, Reports en DBMS). Bij het bouwen van software maakt hij zo veel mogelijk gebruik van ‘standaard’ programma-libraries en componenten. Verder bouwt hij altijd volgens meerlaags-architecturen (UI/Business/Data). De heer Vrielink heeft in allerlei omgevingen gewerkt; zowel bij overheden, dienstverlenende organisaties, financiële instellingen als bij industriële bedrijven. Hij ontwikkelt het liefst administratieve systemen met Microsoft tools (Visual Basic) op basis van een relationele database (o.a. Oracle, Access en SQL Server).
Vrielink Software is in bezit van diverse legaal aangekochte componenten. Hij is autodidactisch ingesteld en leest zodoende veel artikelen en boeken van internet of eigen aanschaf.

Overzicht projecten in tijd: